Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Spis telefonów

Biuro Obsługi Interesanta

tel.: +48 81 464 87 22

Informacje w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych, VI KRS, VII Rejestru Zastawów udzielane są bezpośrednio przez sekretariaty wydziałów.


I Wydział Cywilny

Sekretariat

tel.: +48 81 464 87 21

fax.: +48 81 464 89 59

Sekcja egzekucyjna

tel.: +48 81 464 87 24


II Wydział Karny

Sekretariat

tel.: +48 81 464 88 85

fax: +48 81 464 88 86

Sekcja Wykonywania Orzeczeń

+48 81 464 88 95
+48 81 464 88 98
+48 81 464 88 90
+48 81 464 88 93


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat

+48 81 464 87 94
+48 81 464 87 95
+48 81 464 87 96
+48 81 464 88 00
+48 81 464 88 01

fax.: +48 81 464 89 54


V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sekretariat

 • +48 81 464 89 13
 • +48 81 464 89 16

Odpisy

 • +48 81 464 89 12

VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy

Monitor Sądowy i Gospodarczy

 • +48 81 464 87 71

Biuro podawcze KRS

 • +48 81 464 87 81
 • +48 81 464 87 00

Czytelnia akt KRS

 • +48 81 464 87 67

Sekretariat

 • +48 81 464 87 15
 • +48 81 464 87 65
 • +48 81 464 87 66
 • +48 81 464 87 68
 • +48 81 464 87 69
 • +48 81 464 87 70
 • +48 81 464 87 72
 • +48 81 464 87 75

Centralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

 • +48 81 464 87 00

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów

Sekretariat

tel.:  +48 81 464 87 77

 

Kierwonik Sekretariatu

 tel.: +48 81 464 87 18

fax.: +48 81 464 87 42


VIII Wydział Gospodarczy

Sekretariat

tel.: +48 81 464 88 06

fax.: +48 81 464 88 05


IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

kierownik sekretariatu

 tel.: +48 81 464 88 02

fax.: +48 81 464 89 64

Sekretariaty

pok. 503 tel. +48 81 464 88 03, +48 81 464 88 04

pok. 523 tel. +48 81 464 88 11

pok. 524 tel. +48 81 464 88 12


Czytelnia akt

tel.: +48 81 464 89 41


Czytelnia akt KRS

tel.: +48 81 464 87 67

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2011
Data publikacji : 17.02.2011
Data modyfikacji : 25.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry