Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów prowadzi sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: Lublin-Zachód w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Włodawie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Przewodniczący Wydziału: starszy referendarz sądowy Ewa Janik
kierownik sekretariatu: Joanna Obłoza
tel.:
81 464 87 18
e-mail

sekretariat:
81 464 87 76
81 464 87 77

biuro podawadcze oraz ekspozytura centralnej informacji o zastawach rejestrowych:
81 464 87 82

zamawianie akt rejestrowych:
tel.:
81 464 87 18
e-mail


Lista referendarzy:

 1. Tamara Hetmańska - 1/2 etatu
 2. Ewa Janik
 3. Maria Wasilenko

Konto dochodów:

72 1010 0055 1833 0041 4300 0007
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

Wykaz opłat pobieranych od wniosków składanych do rejestru zastawów:
200 złotych - od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów;
100 złotych - od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów;
100 złotych - od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów;
100 złotych - od skargi na orzeczenie referendarza sądowego;
40 złotych – za przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych;

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

 1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
 2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
 3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności;
 4. zaświadczenia - pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Opłaty za wnioski dokonuje się za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego (wpłatomatu, przy użyciu kart płatniczych) znajdującego się w budynku sądu albo przelewem na numer rachunku bankowego.

Przy wydziale działa ekspozytura centralnej informacji o zastawach rejestrowych, która wydaje zaświadczenia i odpisy:

 1. zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1);
 2. zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2);
 3. podaje numer pozycji rejestru zastawów (DW-3);
 4. odpis z rejestru zastawów (DW-4).

Opłaty za formularze kierowane do Centralnej Informacji:

 • 20 złotych - DW 1;
 • 20 złotych - DW 2;
 • 10 złotych - DW 3;
 • 15 złotych - DW 4.

Opłatę za wnioski składane do ekspozytury centralnej informacji o zastawach rejestrowych można uiścić przy pomocy wpłatomatu (tylko płatności bezgotówkowe) w budynku sądu albo przelewem na rachunek bankowy. Ekspozytura udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów tylko na wniosek złożony bezpośrednio w ekspozyturze.


Linki RZ

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2011
Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 15.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Obłoza VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry