Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-130/23-Og.kom

Obwieszczenie o licytacji lokalu mieszkalnego dłużnik Ewa Lebiedowicz

Km 79/19
Obwieszczenie o licytacji lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Paweł Paradziński na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2023 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie mającego siedzibę pod adresem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 ŚWIDNIK w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 20-209 Lublin, Mełgiewska 7/9/3/22a, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00148671/1 o powierzchni 26,00m2, będącego własnością dłużnika: EWA   LEBIEDOWICZ. Skrócony opis nieruchomości: Lokal o pow. użytkowej 26,00m2, 2-pokojowy, położony w Lublinie, przy ulicy Mełgiewska 7/9 budynek 3 m. 22A. Lokal położony jest na parterze (1 kondygnacji) w bloku wielorodzinnym 4-kondygnacyjnym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i przemysłowej Lokal składa składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym o pow. ok 17,90m2, pokoju sypialnego o pow. ok 5,50m2, łazienki z WC o pow. ok. 2,60m2 oraz przedpokoju. Pomieszczenia w lokalu  wyodrębnione ściankami z karton-gipsu, na podłodze w pokoju dziennym i łazience gres polerowany, w pokoju sypialnym panele laminowane, na ścianach tynk gipsowy, w kuchni i łazience częściowo glazura, okna i drzwi balkonowe PCV, w pokoju dziennym szafy wnękowe, w części kuchennej zabudowa meblowa, aneks kuchenny, w łazience wanna narożna nieprzymocowana do podłoża, toaleta typu geberit i umywalka, wyposażenie typowe. Instalacje w lokalu: elektryczna, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie wody miejskie. Suma oszacowania wynosi 129 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 97 275,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 970,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 02-07-2023r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 16 12405497 1111 0010 5517 9129  Osobom, które nie wygrały przetargu rękojmia jest zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub w przypadku rękojmi złożonej w gotówce wypłacana jest w kasie kancelarii. Zgodnie z treścią art. 976 § 1 KPC w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 we własnym zakresie. Operat szacunkowy w/w nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego wraz z protokołem opisu i oszacowania przeglądać można w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, zaś po przekazaniu akt do właściwego Sądu (3 dni przed terminem licytacji) przegląd akt możliwy będzie w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku tj. pod adresem: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1005/23). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Paweł Paradziński

Metadane

Data publikacji : 30.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry