Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-247/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik: Wic Sławomir

 Km 1256/18

Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2022-12-13 o godz. 09:30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się: Druga Licytacja udziałów w 1/2 części nieruchomości stanowiących współwłasność dłużnika: Wic Sławomir, położonych w:

Osmolice Pierwsze gm. Strzyżewice w postaci:

 1. udział w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 953, o pow. 0,93 ha. Opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy - RIVb (0,31ha), RIVa (0,62ha) i jest użytkowana rolniczo. Działka ma kształt regularnego prostokąta o szer. ok 54 m. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr: LU1I/00125651/8.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 232.593,00 zł.
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 116.297,00 zł.
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.  77.531,33 zł
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.629,70 zł;

oraz Bystrzyca Nowa gm. Strzyżewice w postaci:

 1. udział w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 256, o pow. 0,92 ha. Opisana w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy - RII i jest użytkowana rolniczo. Działka ma kształt prostokąta o szer. ok. 72 m. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 230.092,00 zł.
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 115.046,00 zł.
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 76.697,33 zł.
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.504,60 zł.
 1. udział w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 305, o pow. 0,06 ha. Opisana w ewidencji gruntów jako łąki trwałe - ŁIII o szerokości ok. 10 m w kształcie prostokąta. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 1.992,00 zł. Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 996,00 zł.
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 664,00 zł.
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 99,60 zł.
 1. udział w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 304, o pow. 0,05 ha. Opisana w ewidencji gruntów jako łąki trwałe - ŁIII o szerokości ok.10 m w kształcie prostokąta Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 1.660,00 zł.
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 830,00 zł.
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 553,33 zł
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 83,00 zł;
 1. udział w 1/2 części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 306, o pow. 0,11 ha.  Opisana w ewidencji gruntów jako łąki trwałe - ŁIII o kształcie trapezu Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 3.652,00 zł.
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 1.826,00 zł.
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.  1.217,33 zł
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 182,60 zł;
 1. udział w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 296, o pow. 0,39 ha. Działka zabudowana jest częścią drewnianego budynku gospodarczego oraz częścią murowanego budynku gospodarczego usytuowanych również na działce nr 297. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako: grunty rolne zabudowane klasy Br RIIIa (0,02ha), grunty rolne zabudowane klasy Br RIVa (0,06ha), grunty orne klasy RIIIa (0,19ha), grunty orne klasy RIIIb (0,02ha) i grunty orne klasy RIVa (0,10ha). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 90.124,00 zł;
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 45.062,00 zł;
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 30.041,33 zł;
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4 506,20 zł;
 1. udział w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 297, o pow. 0,63 ha. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako: grunty rolne zabudowane klasy Br RIIIa (0,06ha), grunty rolne zabudowane klasy Br RIVa (0,08ha), grunty orne klasy RIIIa (0,31ha), grunty orne klasy RIIIb (0,04ha) i grunty orne klasy RIVa (0,14ha). Działka jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą z dobudówkami i wiatami, która w części  usytuowana jest również na działce numer 296. Budynek mieszkalny stanowi budynek murowany z cegły, parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1972 roku, o numeracji administracyjnej 43. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 100 m2, powierzchnia użytkowa - 81,66 m2, powierzchnia piwnicy - 34,6 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130060/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 210.288,00 zł;
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 części: 105.144,00 zł;
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. 70.096,00 zł;
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10.514,40 zł;
 1. udział w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ew. 298, o pow. 0,60 ha, szer. ok. 18m. Jest to działka zabudowana parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym z 2014 r. o pow. użytkowej 124,81 m2 oraz przylegającym do niego budynkiem gospodarczym z 2014 r. o pow. użytkowej 14 m2. Działka oznaczona jest numerem administracyjnym 43A. Do działki wykonane jest przyłącze wodociągowe w40, gazowe g40, energetyczne eNN, kanalizacji sanitarnej biegnącej w części przez działkę nr 297. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako: grunty rolne zabudowane klasy Br RIIIa (0,07ha), grunty rolne zabudowane klasy Br RIVa (0,05ha), grunty orne klasy RIIIa (0,28ha), grunty orne klasy RIIIb (0,05ha) i grunty orne klasy RIVa (0,15ha). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00130059/6.
 • Suma oszacowania nieruchomości: 432.145 zł;
 • Suma oszacowania udziału w 1/2 cześci: 216.073 zł;
 • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 144.048,67 zł;
 • Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21.607,30 zł;

W związku z tym, że działki nr 296 i 297 są zagospodarowane łącznie (budynki, przyłącza) wskazane jest nabycie łączne obu działek przez jednego nabywcę. Dojazd do działek nr 296, 297 oraz 298 odbywa się utwardzonym kostką zjazdem usytuowanym na działce nr 297. Działki nr 304, 305 oraz 306 nie mają samodzielnego dostępu do drogi publicznej, przylegają do działki nr 296. Działka nr 256 położona jest przy drodze gminnej, w części przy drodze gminnej działka przeznaczona jest pod poszerzenie drogi gminnej. Działka nr 953 położona jest przy skrzyżowaniu dróg powiatowych, w terenie zabudowy zagrodowej MR oraz pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Jednocześnie komornik poucza, że w zakresie nieruchomości rolnych o pow. równej bądź powyżej 0,3 ha licytacja odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.). dot. prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu  (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

Komornik
mgr Wojciech Piłat

Metadane

Data publikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry