Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-236/22-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji. Dłużnik - Tęcza Maria Teresa

Km 783/17

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22.12.2022 r. o godz. 09:30 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się: Druga Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym Nr 24/2 o powierzchni 0,1245 ha, położona w Piotrkówku w gminie Krzczonów, powiat lubelski. Działka oznaczona Nr 24/2 o pow. 0,1245 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Działka uzbrojona w zakresie energetycznym (przyłącze napowietrzne), wodociąg zbiorczy, kanalizacja do szamba. Działka ogrodzona siatką na słupkach, przeciętnie zagospodarowana. Na terenie podwórza nasadzenia pojedynczych drzew, krzewów.
Budynek mieszkalny: Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, rok budowy nieznany, wzniesiony prawdopodobnie w latach 50-60 – tych XX w. Obiekt wzniesiony jako drewniany. Bryła prosta z gankiem wejściowym od strony ulicy i dobudówką od strony podwórza. Ściany z bali od zewnątrz ocieplone styropianem w technologii lekkiej – mokrej, od wewnątrz licowane płytą gipsowo – kartonową i płytami pilśniowymi, strop drewniany, dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej, kryty eternitem falistym, na dobudówce z blachy, częściowy brak rynien i rur spustowych. Stolarka okienna PCV, parapety drewniane, stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana, w ościeżnicach drewnianych. Ściany od wewnątrz licowane częściowo płytami gipsowo – kartonowymi, w części płytami pilśniowymi, wymalowania emulsyjne. Podłogi drewniane z desek, płyty pilśniowe, nakryte wykładziną PCV z rulonu. W łazience ściany częściowo licowane płytkami glazury, na podłodze terakota. Łazienka wyposażona w wannę żeliwną, ustęp typu kompakt, umywalkę. Budynek wyposażony w instalację elektryczną (oświetleniową), przyłącze wodociągowe zbiorcze, kanalizacja lokalna do szamba, ciepła woda z bojlera elektrycznego, CO z pieców kaflowych. Stan techniczny budynku można określić jako „przeciętny”, do częściowego remontu i odnowienia, standard niski. Widoczne oznaki zawilgocenia, kolonie grzybów pleśniowych, odspojenie powłok malarskich, częściowo tynków (głównie na suficie w pokoju, łazience, przedpokoju) od przesiąkającej wody z nieszczelnego pokrycia dachowego. Brak opaski wokół budynku. Budynek gospodarczy: Budynek usytuowany wzdłuż południowej granicy działki, prostopadle do budynku mieszkalnego. Ściany z bali na podmurówce z cegły i kamienia. Dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym, brak orynnowania. W budynku wydzielone 3 pomieszczenia. Stan techniczny słabszy, widoczne oznaki zawilgocenia, ubytki w podmurówce, ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu. Powierzchnia zabudowy – 10,00 x 4,80 = 48,00 m2 Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika Tęcza Maria oraz posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00162723/5.

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94 000,00 zł.
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 62 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 9 400,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 783/17 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjn
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry