Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-228/22-Og.kom

Obwieszczenie o pierwszym terminie licytacji. Dłużnik - Alicja Skotnicka

Km 1790/16
Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Kamil Dobosz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.12.2022 r. o godz. 11:30 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się: Pierwsza Licytacja prawa własności nieruchomości lokalowej składająca się z lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni 39,83 m2 – zlokalizowanego w budynku położonym w Świdniku przy ul. Słowackiego 11. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym niskim. Budynek został oddany do użytkowania w 1956 roku. Jest to budynek wielorodzinny o prostej bryle architektonicznej, z wystającymi poza lico budynku klatkami schodowymi, trzyklatkowy o 4 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek został poddany termomodernizacji w technologii lekko-mokrej. Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu zgodnie z danymi KW i rejestrem lokali wynosi 39,83 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w lokalu wykonane są:

  • posadzki – w pokojach i przedpokoju parkiet, w kuchni i łazience terakota,
  • ściany – tynkowane, malowane, w pokojach i przedpokojach na ścianach i sufitach tapety, w przedpokoju szafa wnękowa, w kuchni glazura na dwóch ścianach, w łazience glazura do wysokości 2 m, wanna obudowana,
  • stolarka okienna z PCV, parapety oklejone okleiną meblową samoprzylepną, w kuchni obłożone płytkami ceramicznymi, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wewnętrzne płycinowe, przeszklone,
  • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową c.o. zdalaczynną.

Do lokalu przynależy piwnica, której powierzchnia nie jest wliczona do powierzchni użytkowej budynku dla określenia udziału w nieruchomości wspólnej. Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika Skotnicka Alicja oraz posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00091589/4.

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 700,00 zł;
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 167 025,00 zł;

Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 22 270,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 63 20300045 11100000 01470170 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 1790/16 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź gotówką w kasie kancelarii. Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytant pozostający w związku małżeńskim i przystępujący do licytacji samodzielnie, winien ponadto spełnić warunek wskazany w art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 977 kpc.

Komornik Sądowy
Kamil Dobosz

Metadane

Data publikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry