Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie nr 39/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu

Wprowadzenie Samoobsługowego Terminala Płatniczego oraz zamknięcie kasy sądu

Zarządzenie nr 39/2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zamknięcia kasy i organizacji płatności w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

§ 1

Na podstawie §39 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.) oraz §4a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.), w związku z wprowadzeniem usługi przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku kartami płatniczymi oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej z wykorzystaniem Samoobsługowego Terminala Płatniczego, zarządzamy wprowadzenie Samoobsługowego Terminala Płatniczego z dniem 1 sierpnia 2022 roku oraz zamknięcie kasy sądu z dniem 16 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Samoobsługowy Terminal Płatniczy – wpłatomat, obsługuje wpłaty realizowane za pomocą kart płatniczych na rachunki: 

 • dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, karne, koszty sądowe, opłaty sądowe Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, grzywny),
 • sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postepowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym),
 • zakup e-znaków opłaty sądowej,
 • Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym - Funduszu Sprawiedliwości -  nawiązki, świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu.

§ 3

 1. Za wdrożenie i bieżące wsparcie interesantów w zakresie obsługi Samoobsługowego Terminala Płatniczego odpowiada  p.f. Kierownik Oddziału Finansowego.
 2. Opublikować na stronie internetowej tut. Sądu informacje następującej treści:
  1. Wpłaty gotówkowe realizowane są bez dodatkowych opłat  w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl, w tym w najbliższej placówce przy ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik. 
  2. Wpłaty bezgotówkowe realizowane są przelewem na rachunki sądowe. 
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.
   

Metadane

Data publikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry