Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/dzialalnosc-sadu/aktualnosci/17451,Zarzadzenie-nr-72022-Prezesa-Sadu.html
2022-08-12, 17:18

Zarządzenie nr 7/2022 Prezesa Sądu

LW Adm. 0121-1/22

Zarządzenie nr 7/2022
Prezesa
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

z dnia 28 stycznia 2022 roku

W sprawie określenia godzin urzędowania w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

§ 1

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2072) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2046 ze zm.), zarządzam:

§ 2

Ustalić godziny urzędowania Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od godz. 7.30 do godziny 15.30, tym samym zawiesić obowiązek obsługi interesantów w poniedziałki od godz. 15:30 do 18:00 przez pracowników Wydziałów I, II, IV, VIII, IX Sądu – do odwołania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.01.2022 r.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń, w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, na stronie internetowej Sądu oraz przed wejściem do budynku.

Metadane

Data publikacji : 28.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony