Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Nr 50/21 Prezesa i Dyrektora

W Adm. 0121-26/21

ZARZĄDZENIE Nr  50/21

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie Regulaminu Systemu Wideokonferencji w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz § 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Systemu Wideokonferencji w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry