Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie dni wolnych

ZARZĄDZENIE nr 47/2021
z dnia 28 października 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a i b i art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320, ze zm.),  zarządzam, co następuje: 

 § 1

Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy bez odpracowania, w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 01 stycznia 2022 r. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w BIP Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.                                    

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry