Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Nr 38/2021 Prezesa i Dyrektora

LW Adm. 0121-24/21
 
ZARZĄDZENIE Nr  38/2021
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku
z dnia 30 lipca 2021 r.
 
§ 1
W związku z art. 22 § 1  pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.) i koniecznością dokonania procesu migracji serwera aplikacji SOWKW w Wydziale V Ksiąg Wieczystych wstrzymujemy w dniu  4 sierpnia 2021 roku czynności Biura Podawczego Ksiąg Wieczystych oraz Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych działających  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku związanych z funkcjonowaniem systemu SOWKW.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania oraz podlega publikacji na stronie BIP Sądu.

Metadane

Data publikacji : 30.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry