Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Nr 30/2021

LW Adm. 0121-18/21

ZARZĄDZENIE Nr  30/2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku
z dnia 25 maja 2021 r.

§ 1

W związku z ​art. 22 par 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.) i koniecznością wdrożenia w Wydziale VI Krajowego Rejestru Sądowego nowego systemu SOW KRS i koniecznością dokonania migracji danych wstrzymuję w dniach  26 - 28 maja 2021 roku rejestrację pism i wniosków składanych do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z tym zastrzeżeniem, że rejestracja pism i wniosków składanych w formie elektronicznej zostanie wstrzymana w dniu 26 maja 2021 roku, od godziny 11:00.

§ 2

Zobowiązuję Przewodniczącą VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego do niezwłocznego zarejestrowania pism i wniosków składanych do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po ponownym uruchomieniu systemu, to jest w dniu 31 maja 2021 roku,

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania oraz podlega publikacji na stronie BIP Sądu.


Prezes Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
Marek Mielnik
 

Metadane

Data publikacji : 26.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry