Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 7 stycznia 2021 roku

LW Adm.0123-1/2021

Zarządzenie nr 3/2021
Prezesa 
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 7 stycznia 2021 roku

W sprawie zmiany godzin urzędowania w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s 
w Świdniku 

§ 1 

1. Uchylam się Zarządzenie 55/2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
2. Uchylam się Zarządzenie 2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku;
3. Ustalam dyżury poniedziałkowe od godziny 15:30 do godz. 18.00 dla Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Biura Krajowego Rejestru Sądowego, Biura Rejestru Zastawów, Biura Ksiąg Wieczystych i Czytelni;
4. Ustalam pracę kasy tut. Sądu  w poniedziałki od godz. 9:30 do godz. 17:00;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z 7 stycznia 2021 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń, w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, na stronie internetowej Sądu oraz przed wejściem do budynku. 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Sekretariat Prezesa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry