Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aneks nr 1 z dnia 21 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 64/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 15 grudnia 2020 roku

Aneks nr 1

z dnia 21 grudnia 2020 roku

do Zarządzenia nr 64/2020

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

z dnia 15 grudnia 2020 roku

W ramach działań zapobiegawczych, związku z zagrożeniem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach sądowych

W powyższym zarządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

§1

W § 1 - Wstrzymuje się pracę Archiwum Zakładowego do dnia 28 grudnia 2020 roku.

§2

Aneks nr 1 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, na stronie internetowej Sądu;

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

 

Metadane

Data publikacji : 21.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ryng
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry