Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie nr 64/2020 Prezesa w sprawie wstrzymania pracy Archiwum Zakładowego

Zarządzenie nr 64/2020

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 15 grudnia 2020 roku

W ramach działań zapobiegawczych, związku z zagrożeniem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w budynkach użyteczności publicznej, w tym obiektach sądowych, zarządza się co następuje:

§1
Wstrzymuje się pracę Archiwum Zakładowego do dnia 18 grudnia 2020 roku.

§2
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, na stronie internetowej Sądu;

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2020 r.

 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Sekretariat Prezesa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry