Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i podejmowanych w nich czynnościach. Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości,a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

 


Dokument wpisał: Ireneusz Poniewozik
Dokument wytworzył: Monika Oleksik
Data wytworzenia informacji: 2015-08-21
Data udostępnienia informacji: 2015-08-28
 
Opis pliku:Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Monika Oleksik
Data wytworzenia informacji:2017-01-04
Data udostępnienia informacji:2017-01-04
Opis pliku: Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 23/2015 z dnia 1.12.2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dot. Internetowego Portalu Informacyjnego ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Monika Oleksik
Data wytworzenia informacji:2017-01-04
Data udostępnienia informacji:2017-01-04