Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie IX GUp 7/11


Sąd Rejonowy Lublin  - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r. wydanym w sprawie IX GUp 7/11 z wniosku syndyka masy upadłości : Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego w Lublinie EXKOL P.P. zezwolił na złożenie do depozytu sądowego:
- kwoty 10.881,93 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 93/100) złotych przypadającej wierzycielowi syndykowi masy upadłości Ferpol Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w Warszawie;
 - kwoty 186,62 (sto osiemdziesiąt sześć 62/100) złotych przypadającej wierzycielowi Woka Spółce Akcyjnej w Lublinie;
- kwoty 458,72 (czterysta pięćdziesiąt osiem 72/100) złotych przypadającej wierzycielowi Zespołowi Usług Technicznych NOT Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
- kwoty 420,23 (czterysta dwadzieścia 23/100) złotych przypadającej wierzycielowi Labor - Tre Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
- kwoty 90,44 ( dziewięćdziesiąt 44/100) złotych przypadającej wierzycielowi Kancelarii Prawniczo - Windykacyjnej  TDS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Gliwicach
tytułem nieodebranych wierzytelności, na podstawie art. 359 upin w zw. z art. 6931 k.p.c. i art. 467 pkt 1i 4  k.c. z zastrzeżeniem, że kwota powyższa ma zostać wypłacona na wniosek wierzycieli lub ich następców prawnych. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanych depozytów.


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-12-19
Data udostępnienia informacji: 2012-12-19