Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/probacje/8595,Probacje.html
2021-01-25, 21:24

Probacje

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej.
Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny naukprawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

link do wszystkich opublikowanych kwartalników „Probacja”: https://ms.gov.pl/pl/probacja

Metadane

Data wytworzenia : 29.01.2018
Data publikacji : 29.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik

Opcje strony