Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/petyc/13049,Wykaz-Petycji.html
2021-01-25, 22:16

Wykaz Petycji

L.p.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji – skany złożonych pism

Data wpływu petycji do Sądu

Przebieg postępowania, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia  petycji

LW Adm. 0122-208/15-Og

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Zmiana stosowanych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zasad anonimizacji dokumentów zawierających informacje publiczną

- petycja z dnia 2.10.2015 r.

- uzupełnienie treści petycji z dnia 4.02.2016 r.

 

7.10.2015 r. – wpływ petycji do Sądu

07.01.2016 r. – zwrot do Sądu petycji przez Ministerstwo Sprawiedliwości

09.02.2016 r. – pismo w postępowaniu administracyjnym – uzupełnienie treści petycji

 

Termin załatwienia petycji – nie później niż w terminie do dnia 9.05.2016 r.

12.02.2016 r. – poinformowanie wnioskodawcy o sposobie załatwienia petycji

LW Adm. 0122-208/15-Og

Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc

Opublikowanie wszelkich możliwych informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015 prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa w 2015 r.

- petycja z dnia 8.07.2016 r. (forma elektroniczna)

08.07.2016 r. – wpływ petycji do Sądu

 

19.07.2016 r. – przekazanie petycji właściwemu podmiotowi do jej rozpoznania

19.07.2016 r. - poinformowanie wnioskodawcy o sposobie załatwienia petycji

LW Adm. 0122-220/19-Og

Dawid Wesołowski

Opublikowanie wszystkich wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz odpowiedzi na nie na stronie BIP Sądu

- petycja z dnia 17.12.2019 r. (forma elektroniczna)

17.12.2019 r. - wpływ petycji do Sądu

9.01.2020 r. - informacja o pozostawieniu petycji bez rozpoznania

10.01.2020 r. - poinfrmowanie wnioskodawcy o pozostawieniu petycji bez rozpoznania

Metadane

Data publikacji : 31.12.2019
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Stasieczek

Opcje strony