Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego w sprawie IX GUp 22/2011

„Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego Funduszu Mieszkaniowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanowieniem z 22 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie IX GUp 22/2011 z wniosku syndyka masy upadłości Funduszu Mieszkaniowego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.185,17 zł (tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) przypadającej wierzycielom z ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, tj. następujących kwot:

a. 847,99 zł przypadającej wierzycielowi Succes spółka z o.o. w Krakowie;

b. 337,18 zł przypadającej wierzycielowi PTK Centertel w Warszawie

tytułem nieodebranych wierzytelności, na podstawie art. 359 ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2016 r. w zw. z art. 467 pkt 1 i 4 k.c. z zastrzeżeniem, że kwota powyższa ma zostać wypłacona na wniosek wierzyciela lub jego następców prawnych. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru wyżej wskazanej kwoty złożonej do depozytu sądowego"

Metadane

Data publikacji : 24.01.2020
Data modyfikacji : 24.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Piróg IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry