Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/nieodplatna-pomoc-prawn/8580,Nieodplatna-pomoc-prawna.html
2020-02-22, 10:22

Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 ze zm.).

 

 

Stwarza ona dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Więcej informacji na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Świdnickim

http://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=388&p1=szczegoly&p2=1039052


Metadane

Data wytworzenia : 11.05.2017
Data publikacji : 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik

Opcje strony