Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/menu-glowne/ogloszenia/15470,Zezwolenie-na-zlozenie-depozytu-I-Ns-224514.html
2021-04-13, 09:58

Zezwolenie na złożenie depozytu I Ns 2245/14

Sygn. akt I Ns 2245/14
POSTANOWIENIE
Dnia 31 grudnia 2014 roku
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział I Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Anna Wołucka-Ławnikowicz
po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2014 roku w Świdniku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Lubelskiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
I. zezwolić Województwu Lubelskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.288 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie własność nieruchomości położonej w obrębie 1 - Biłgoraj, powiat biłgorajski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 111/1 o powierzchni 0,0052 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby, która wykaże, że była jej właścicielem w dniu 11 lipca 2011 roku,
II. ustanowić kuratora dla nieznanych właścicieli nieruchomości położonej w obrębie 1 - Biłgoraj, powiat biłgorajski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 111/1 o powierzchni 0,0052 ha do prowadzenia spraw depozytowych związanych z zezwoleniem na złożenie kwoty 2.288 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) do depozytu sądowego na każdym etapie postępowania depozytowego do momentu jego zakończenia w osobie pracownika sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Ewy Choińskiej;
III. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, lokalu Urzędu Miasta Biłgoraj wraz z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
IV. skuteczność doręczenia wniosku i postanowienia do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynkuSądu, Urzędu Gminy Biłgoraj;
V. ogłosić o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego przez ogłoszenie o następującej treści: „Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie I Ns 2245/14 z wniosku Województwa Lubelskiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.288 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie własność nieruchomości położonej w obrębie 1 - Biłgoraj, powiat biłgorajski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 111/1 o powierzchni 0,0052 ha, którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek każdej osoby, która wykaże, że była jej właścicielem w dniu 11 lipca 2011 roku.”;
VI. ogłoszenie z pkt V podać do publicznej wiadomości przez, wywieszenie przez okres 3 (trzech) miesięcy w budynku Urzędu Miasta Biłgoraj, budynku Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek I Wydział Cywilny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony