Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr 1/2021

LW Adm.0123-1/21

Zarządzenie nr 1/2021


Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług
z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 2072), w związku z treścią § 28 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), oraz treścią pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r., znak DNA-V.0321.1.2019, w celu usprawnienia komunikacji z obywatelami, jak i podniesienia efektywności pracy w tym zakresie:

 

§ 1


Z dniem 11 stycznia 2021 roku wprowadzamy do stosowania w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku „standardy obsługi interesanta, katalog usług 
z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług” 


§ 2


Zarządzamy zamieszczenie na stronie Internetowej Sądu w zakładce „Standardy Obsługi Interesanta” elektronicznej wersji standardów obsługi interesanta, katalogu usług wraz 
z kartami usług oraz powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług i zobowiązuję wszystkich pracowników Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku do zapoznania się z w/w dokumentami oraz ich stosowania przy realizacji zadań związanych 
z bezpośrednią, telefoniczną i mailową obsługą interesantów jednostki.


§ 3


Zarządzamy udostępnienie interesantom tutejszego Sądu „standardów obsługi interesanta” poprzez umieszczenie w strefie obsługi interesanta papierowej wersji katalogu usług wraz 
z kartami usług. 

                                                                           
§ 4


Zobowiązujemy Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu oraz Administratora Systemu Informatycznego (redaktora BIP) do podjęcia działań mających na celu dostosowanie strony BIP jednostki do rekomendacji nadesłanych przy piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r., znak DNA-V.0321.1.2019 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 


§ 5


Zobowiązujemy Kierownika Oddziału Administracyjnego oraz Administratora Systemu Informatycznego (redaktora BIP) do umieszczenia na stronie BIP jednostki odnośnika (linku) do Portalu Internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym będzie udostępniona dokumentacja dotycząca standardów obsługi interesanta - niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości o jego uruchomieniu.

§ 6


Zobowiązujemy  Kierownika Oddziału Administracyjnego do aktualizacji danych dotyczących wdrożenia standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług raz na 3 miesiące.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry