Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie dni wolnych

LW. Adm. 0121-2/21                                                          

ZARZĄDZENIE nr 5/2021

z dnia 07 stycznia 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320),  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 04 maja 2021 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy bez odpracowania w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 01 maja 2021 r.

§ 2

Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy bez odpracowania w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w BIP Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Sekretariat Prezesa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry