Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Informacje ogólne

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością i osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej – z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Obsługi Interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna.

Informacja ta pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być skomplikowane, jak również w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

 1. Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Sądu znajduje się po prawej stronie wejścia głównego do budynku. Wejście to jest oznakowane i  przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. W budynku sądu znajduje się winda, którą to osoby niepełnosprawne przemieszczą się do pomieszczeń usytuowanych na kondygnacje parteru.
 3. Do przemieszczenia osób niepełnosprawnych na I kondygnację, służą windy umieszczone na korytarzu po lewej stronie
 4. Przed budynkiem sądu znajduje się oznakowany parking dla osób niepełnosprawnych dla dwóch miejsc postojowych.
 5. Pracownicy Ochrony sądu  chętnie pomogą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w poruszaniu się po budynku.  

Tłumaczenie języka migowego: 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i  wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu - Biura Obsługi Interesantów. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Z usługi można skorzystać także, nie wychodząc z domu. Konieczne jest, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu linku https://pzgomaz.com/conference otwiera się w nowym oknie

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny  dla: 

 1. I Wydział Cywilny
 2. II Wydział Karny
 3. II Wydział Karny Sekcja ds. Penitencjarnych
 4. VI Wydział Karny Odwoławczy
 5. Biuro Obsługi Interesanta,

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
  w Świdniku
 2. wysyłając maila na adres: boi@lublin-wschod.sr.gov.pl
 3. telefonicznie pod numerem telefonu 81 464 89 35, 81 464 89 36, 81 464 89 37,
  81 464 89 38
 4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

 • pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
 • pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok  życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Metadane

Data publikacji : 12.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry