Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/aktualnosci/13477,Zarzadzenie-222020.html
2020-03-30, 12:47

Zarządzenie 22/2020

LW. Adm. 0123-23/20

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 
Prezesa

Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w miesiącu kwietniu w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

§ 1

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 r. poz. 374) zarządza co następuje:

§ 2

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia  
30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostały wskazane  
w zarządzeniu Nr 17/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku z dnia 13 marca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Metadane

Data publikacji : 20.03.2020
Data modyfikacji : 23.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Trąbka
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony