Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenie Prezesa w sprawie odwołania terminów sesji sądowych

LW Adm.0123-17/20


ZARZĄDZENIE NR 16/2020
Prezesa 
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku


W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz 
§30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 r. poz. 374) zarządza co następuje:


§ 1


Zarządza się odwołanie terminów rozpraw sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku w okresie od  dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu. 

§ 2


Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu, tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku przed wejściem do budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu. 


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry