Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenie nr 14/2020 Prezesa i Dyrektora w sprawie SARS-Co V-2 "koronawirus"

LW Adm.0123-15/20

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

z dnia 11 marca 2020 roku

dotyczące informacji w sprawie wirusa SARS-Co V-2 "koronawirus"

§ 1

 1. zarządzamy zamieszczenie na stronie internetowej sądu informacji, że osoby wezwane na rozprawę (np. w charakterze stron, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt
  z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem są proszone
  o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy powinny być udostępnione na stronie internetowej sądu) lub Kierownikowi BOI, z zaznaczeniem, iż w ten sposób usprawiedliwią swoje niestawiennictwo w Sądzie. Informacja powinna zawierać: sygnaturę akt sprawy, imię
  i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.
 2. zarządzamy zamknięcie kasy Sądu od dnia 12.03.20 do odwołania przy zapewnieniu możliwości wnoszenia opłat przelewem.
 3. zarządzamy w ramach działań zapobiegawczych załatwianie kwestii informacyjnych
  w miarę możliwości:

drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

I Wydział Cywilny - tel. 81 464-87-24, 81 464-87-90, 81 464-87-21

II Wydział Karny - tel. 81 464-88-82, 81 464-88-85

II Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń - tel. 81 464-88-44, 81 464-88-93

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - tel. 81 464-87-94, 81 464-88-01

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - tel. 81 464-87-18, 81 464-87-76

VIII Wydział Gospodarczy - 81 464-88-07, 81 464-88-56

IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

tel. 81 464-88-04, 81 464-88-12

V Wydział Ksiąg Wieczystych - tel. 81 464-89-13, 81 464-89-12

VI Wydział KRS:

Monitor Sądowy i Gospodarczy - tel. 81 464-87-71

Biuro podawcze KRS - tel. 81 464-87-81, 81 464-87-00

Czytelnia akt KRS - tel. 81 464-87-67, 81 464-87-17

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń):

tel. 81 464-87-00

Sekretariat - tel. 81 464-87-15, 81 464-87-65, 81 464-87-66, 81 464-87-68, 81 464-87-69,

81 464-87-70, 81 464-87-72, 81 464-87-75

Oraz

Biuro Obsługi Interesanta - tel. 81 464-87-22

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej:

I Wydział Cywilny - w1@lublin-wschod.sr.gov.pl

II Wydział Karny - w2@lublin-wschod.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich.- w4@lublin-wschod.sr.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - w7@lublin-wschod.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy - w8@lublin-wschod.sr.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

w9@lublin-wschod.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych - w5@lublin-wschod.sr.gov.pl

VI Wydział KRS - w6@lublin-wschod.sr.gov.pl

 

§ 2

Zobowiązujemy Kierowników komórek do odbierania podanych telefonów, e-maili oraz elektronicznej skrzynki podawczej – e PUAP.

 

§ 3

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku: www.lublin-wschód.sr.gov.pl - bez osobistego stawiennictwa.

Aktualne informacje na temat koronawirusa można uzyskać pod adresem: gis.gov.pl

 

§ 4

Zarządzamy umieszczenie przez Oddział Informatyczny na stronie internetowej Sądu powyższych informacji.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Trąbka
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry