Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2020, 09:58

UWAGA

 

Zarządza się od 10.11.2020 r. do odwołania zamknięcie Biura Obsługi Interesanta V Wydziału Ksiąg wieczystych

szczegóły w zarządzeniu Nr 59/2020


Wstrzymano do odwołania poniedziałkowe dyżury od godz. 15:30 do godz. 18:00

szczegóły w zarządzeniu Nr 55/2020


 

Biuro Obsługi Interesanta

81 46 48 722

 

Księgi wieczyste

81 46 48 916

81 46 48 913

 

VII Wydział Rejestru Zastawów

81 46 48 718

 

VI Wydział KRS

81 46 48 768

81 46 48 769

81 46 48 715

81 46 48 766

81 46 48 765

81 46 48 770

81 46 48 771

81 46 48 772

 

Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

NIP: 712-32-35-253
REGON: 060716192

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Szczegółowy wykaz godzin urzędowania.


ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

---

Zarządzenie dot. składania wniosków i skarg

---

Informacja dotycząca zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

---

!!!Informacja o RODO!!!

---

Sprawy pilne i publikacje

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-wschód w Lublinie z/s w Świdniku dzień 17 sierpnia 2020 r. oraz dzień 24 grudnia 2020 r. zostały ustalone dniami wolnymi od pracy.


Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS z dnia 28.12.2018 r. poz.350) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku utworzono II Wydział Karny do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu.

 

do góry