Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta bankowe


Konto dochodów:

                                

(wpisy, ogłoszenia, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, odpisy KRS, taksa komornicza, opłaty notarialne)

52 1010 1339 0013 8422 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6


       

Konto sum na zlecenie (zaliczki):

       

(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.)

75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

 

        Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :

35 1240 6957 0111 0000 0000 0300

 

lub przelewem na nr rachunku 75 1130 12060028915045200003

 

     

Konto sum depozytowych –

 (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

 

         Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

 

Uwaga z dniem 1.01.2015r uległy zmianie nr rachunków bankowych

Sum depozytowych

      

      Wpłat można dokonywać  na nr rachunku bankowego:

     

            PLN   84 1130 1017 0021 1002 7190 0004

            USD  57 1130 1017 0021 1002 7190 0005

            EUR  41 1130 1017 0021 1002 7190 0002

            CHF  68 1130 1017 0021 1002 7190 0001

            GBP  14 1130 1017 0021 1002 7190 0003

         Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :

 

PLN 76 1240 6957 0111 0000 0000 1017

USD 51 1240 6957 0787 0000 0000 0259

EUR 47 1240 6957 0978 0000 0000 0287

CHF 85 1240 6957 0797 0000 0000 0214

GBP 96 1240 6957 0789 0000 0000 0222

 

 

 

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:

 

        64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Dorota Warda
Data wytworzenia informacji: 2011-01-14
Data udostępnienia informacji: 2011-01-14