Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta bankowe


Konto dochodów:

 (wpisy, ogłoszenia, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, odpisy KRS, taksa komornicza, opłaty notarialne)

52 1010 1339 0013 8422 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6

 

Konto sum na zlecenie (zaliczki):

Wpłaty można dokonywać tylko na rachunek bankowy !!!

 (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.)

75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

 

Konto sum depozytowych w PLN - wpłat można dokonywać wyłącznie w banku na nr rachunku bankowego:

(poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

 

Uwaga z dniem 1.01.2015r ulegają zmianie nr rachunków bankowych

Sum depozytowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

 

PLN   84 1130 1017 0021 1002 7190 0004

USD  57 1130 1017 0021 1002 7190 0005

EUR  41 1130 1017 0021 1002 7190 0002

CHF  68 1130 1017 0021 1002 7190 0001

GBP  14 1130 1017 0021 1002 7190 0003

 

Do 31.12.2014r  należy dokonywać wpłat na niżej wymienione rachunki Sum depozytowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

 

PLN 94 1130 1206 0028 9150 4590 0001 rachunek ważny do dnia 31.12.2014 r.

EUR 40 1130 1206 0028 9150 4590 0003 rachunek ważny do dnia 31.12.2014 r.

USD 13 1130 1206 0028 9150 4590 0004 rachunek ważny do dnia 31.12.2014 r.

GBP  67 1130 1206 0028 9150 4590 0002 rachunek ważny do dnia 31.12.2014 r.

 

 

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:

 64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

 


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Dorota Warda
Data wytworzenia informacji: 2011-01-14
Data udostępnienia informacji: 2011-01-14