Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta bankowe


               

Konto dochodów:

                                

(wpisy, ogłoszenia, grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, rodzinne, odpisy KRS, taksa komornicza, opłaty notarialne)

52 1010 1339 0013 8422 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6


       

Konto sum na zlecenie (zaliczki):

Wpłaty można dokonywać tylko na rachunek bankowy !!!

 

(zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp.)

75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

     

Konto sum depozytowych w PLN - wpłat można dokonywać wyłącznie w banku na nr rachunku bankowego:

(poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

Od 1.04.2011 r. zmiana numeru rachunku:  

94 1130 1206 0028 9150 4590 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

     

Konto sum depozytowych walutowe EURO:

         21 1130 1206 0028 9150 4520 0005

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3 
 
 

      

Konto sum depozytowych walutowe USD:

 

        91 1130 1206 0028 9150 4520 0006

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

 

Konto sum depozytowych walutowe GBP:

 

       37 1130 1206 0028 9150 4520 0008

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

 

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:

 

        64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-01-14
Data udostępnienia informacji: 2011-01-14