Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zmiany dotyczące trybu wyboru ławników


Z dniem 14 czerwca 2011 roku wchodzą w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kary zgłoszenia, które to przepisy nowelizują dotychczasowe uregulowania dotyczące m.in. trybu wyboru ławników.

Linki:

- Treść Rozporządzenia

- Treść Ustawy

- Karta zgłoszenia kandydataZgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 usp powinny być honorowane niezależnie od tego jaką datą zostały opatrzone.
Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) oraz listy osób zgłaszających kandydata.
Chociaż wybory odbywać się będą według nowych regulacji prawnych, gminy nie powinny żądać od kandydatów uzupełniających dokumentów.
Prezes Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku
w/z
Łukasz Obłoza
Wiceprezes


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Monika Oleksik
Dokument zarchiwizował: Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14
Data udostępnienia informacji: 2011-06-14
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-17
 
Opis pliku:Karta zgłoszenia ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji:2011-06-14
Data udostępnienia informacji:2011-06-14