Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona Główna


Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (Dz. U. Nr 10 poz. 68).


 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 

NIP: 712-32-35-253

REGON: 060716192

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00

Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30
Szczegółowy wykaz godzin urzędowania.


ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

 

 

Komunikat

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. Sąd będzie nieczynny, w zamian wyznacza się dzień 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy.”


Komunikat

 

W związku z napływającymi do tut. Sądu VIII Wydziału Gospodarczego pismami Komorników z prośbą o potwierdzenie autentyczności tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty wydanych
w postępowaniu upominawczym i opatrzonych klauzulą wykonalności na podstawie wydanego postanowienia informujemy:

 

Właściwą pieczęcią okrągłą, którą  opatrywane są orzeczenia tut. Sądu jest pieczęć o treści „Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku”. Ujawnione przypadki świadczą o posługiwaniu się  orzeczeniami z pieczęcią o treści „Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie” co wskazuje, iż zostały sfałszowane.

 

 

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wirus poprzez wiadomości mailowe

Uprzejmie informujemy, że wiadomości e-mail rozsyłane przez "Komornika Sądowego Romana Kaczorowskiego"
nie mają żadnego związku z działalnością  Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
Link znajdujący się w treści wiadomości kieruje do pliku złośliwego oprogramowania, które po pobraniu bądź uruchomieniu
może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.


Treść rozsyłanej wiadomości:

„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski zawiadamia, że 08-02-2016 roku zostanie wykonana
egzekucja komornicza w Państwa nieruchomości.
Egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, który stanowi:
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21-07-2015r., sygn. akt I ACa 324/15 zaopatrzony klauzulą
wykonalności z dnia: 15-12-2015r.

Wyrok wraz z uzasadnieniem: pobierz sygn. akt I ACa 324/15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
Roman Kaczorowski”

 

 

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wiadomości e-mail z załączonym

złośliwym oprogramowaniem

 

 

Uprzejmie informujemy, że wiadomości e-mail rozsyłane przez "Komornika

Sądowego Barbarę Pudelską" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu

Apelacyjnego w Lublinie oraz jednostek podległych w tym Sądu Rejonowego

Lublin-Zachód w Lublinie. Link znajdujący się w treści wiadomości

kieruje do pliku złośliwego oprogramowania, które po pobraniu bądź

uruchomieniu może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach

informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

 

Przykładowa treść rozsyłanej wiadomości:

 

*„Kilkukrotnie wysyłałam do państwa list z wezwaniem do zapłaty. Nikt

nie próbował się ze mną kontaktować.*

 

*Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi uregulowanie nakazu zapłaty wydanego

przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny zostaną

powzięte kroki celem zajęcia państwa rachunku bankowego na kwotę

opiewającą w nakazie zapłaty.*

 

* *

 

*Nakaz zapłaty do pobrania: Pobierz*

 

* *

 

*Z poważaniem,*

 

*Komornik Sądowy Barbara Pudelska”*


Dokument wpisał: Ireneusz Poniewozik
Dokument wytworzył: Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji: 2013-09-12
Data udostępnienia informacji: 2013-09-12